Časté dotazy

Potřebujeme poradit. Jakou mají cenu naše polnosti ? Oslovilo nás hned několik osob, že pozemky koupí.

Děkuji za Váš dotaz. Různí spekulanti se snaží získat levně pozemky (pole) a využívají neznalost majitelů, co se týče tržní ceny. Majitele větších i menších pozemků jednoduše osloví, velmi dobře napsaným dopisem a mnozí bohužel nabídce neodolají a pod cenou prodají. Přitom skutečná hodnota daných pozemků může být mnohem vyšší.

Pokud byste se rozhodli pozemky prodat, tak se můžete na nás obrátit a my Vám zjistíme skutečnou tržní cenu v daném místě a čase.
Nebudete-li pozemky prodávat, vyjednejte si u družstva či společnosti, která tyto obhospodařuje vyšší nájemné.

Chceme stavět rodinný dům. Kolik stojí nejlevnější dům z Váší nabídky výstavby ?

Výstavbu rodinných domů na klíč zajišťuje stavební firma RODOM s.r.o. Ceník a více informací naleznete ZDE: http://www.rodinny-dum-na-klic.cz/cenik-a-financovani_cenik-rd

Hrozí nám exekuce pro neplacení úvěru, co máme dělat?

Hlavně komunikujte s bankou a o finančních problémech je informujte. Vyjednejte si na tel.-775567725 schůzku s našim arbitrem, který vám bezplatně poradí, jak situaci řešit a po případné dohodě za vás potřebné záležitosti vyřídí. Důležité je, abyste jednali rychle a nečekali až vám přijde rozhodnutí soudu či exekutora o nařízené dražbě vaši nemovitosti. Čím déle budete otálet a nebudete věc řešit, tím více budete platit úroků z prodlení bance a nákladů řízení exekutorovi.

Chceme koupit RD, ale musíme nejdříve prodat byt. Jak máme postupovat?

V takovém případě nedoporučujeme podepisovat jakoukoliv Zprostředkovatelskou smlouvu na prodej vašeho bytu, ani neplaťte Rezervační poplatek na vybraný rodinný dům. Není totiž jisté, zda se byt skutečně prodá a jen si způsobíte problémy. Ujištění některé RK, že byt určitě prodají a můžete tedy uhradit Rezervační poplatek je lží a mějte se před touto RK na pozoru. Řešením je osobní schůzka naší RK, kde vám rádi poradíme, jak postupovat abyste se vyhnuli jakýmkoliv potížím.  

Podepsali jsme Zprostředkovatelskou smlouvu a nejsme spokojeni s RK. Jak můžeme vypovědět smlouvu ?

Každá realitní kancelář si ve Zprostředkovatelské smlouvě chrání své zájmy a investici do propagace zakázky (tedy vaši nemovitosti). Bohužel některé RK a jsou to velké i malé společnosti zneužívající neznalosti klientů a do svých Zprostředkovatelských smluv přidávají různé formulace a odkazy na další odstavce. Jen při podrobném prostudování  lze zjistit, že je pro klienta nevýhodná a v mnoha ohledech i nebezpečná. Nelze obecně poradit, jak vypovědět smlouvu s RK a proto doporučuji navštívit advokáta nebo naši kancelář a my vám poradíme.

Chceme ukončit Zprostředkovatelskou smlouvu, protože máme vážné důvody, ale RK nám již zajistila kupujícího a chce po nás celou provizi a to 90.000,-Kč. Poraďte prosím, co máme dělat?

Pokud to správně chápeme, tak nemovitost již nemůže být k prodeji, ale máte platnou Zprostředkovatelskou smlouvu. Je spoustu majitelů nemovitostí, kteří se při realizaci obchodu snaží obejít zprostředkovatele (ušetřit) a proto se realitní kanceláře logicky brání více a více propracovanými Zprostředkovatelskými smlouvami. Předpokládáme, že to není váš případ a máte vážné důvody, proč dojednanou Zprostředkovatelskou smlouvu musíte porušit a ukončit. Uvědomíte-li si, že realitní kancelář investovala do prezentace prodeje vaší nemovitosti určitý obnos a čas s nejistým výsledkem, protože smlouvy bývají termínově omezeny, tak nárok realitní kaceláře při zajištění kupujícího v době platnosti smlouvy rozhodně vzniká. Myslíme si, že solidní RK v těchto vyjímečných případech by se měla s vámi dohodnout na určité kompenzaci zmařelého obchodu ve výši např. 50% z dojednané provize, ale podmínkou takové dohody by mělo být vaše písemné prohlášení, že daná nemovitost není na prodej atd. Požadovat celou provizi 90.000,-Kč je dle našeho názoru v tomto případě nemravné….Otázkou však je, jestli jste při obchodu nepoškodil také kupujícího tím, že nechal vypracovat posudek pro banku apod. Kompenzace by měla také směřovat ke kupujícímu, aby se nepoškodilo dobré jméno RK. V případě zájmu nás kdykoliv kontaktujte a v konkrétní záležitosti vám budeme dle možností nápomocni.

Chceme koupit byt a máme možnost koupit včetně veškerého zařízení. Jak máme postupovat, aby vybrané movité věci zůstaly v nemovitosti po zaplacení kupní ceny. Aby si je prodávající neodvezl.

Tomuto věnujte opravdu velkou pozornost, protože se běžně nedodržuje ujednané. Prodávající či makléř přislíbí „nemožné“, aby nemovitost prodali, ale po zaplacení se můžete divit. Doporučuji tento postup: Už do Rezervační dohody či Smlouvě o smlouvě budoucí a následně v Kupní smlouvě bych trval na ujednání o movitých věcech,které strana prodávající ponechá při prodeji v nemovitosti. Trvejte také na tom, aby byl prodávající účastníkem takové smlouvy. Přílohou smlouvy by byl seznam věcí, které jsou součástí prodeje. Dbejte na to, aby věci byly žádně popsány v jednotlivých místnostech, případně uvést výrobní čísla spotřebičů aj. Nezapomeňte na garnýže, plovoucí podlahu, světla atd. Pokud by se jednalo o výrazně hodnotné věci či zařízení, tak by bylo na místě ujednat, že vyplacení Kupní ceny z úschovy avokáta či nějaká část, je podmíněna převzetím nejen nemovitosti, ale i movitých věcí dle sepsaného seznamu.

Chtěli bychom svěřit prodej rodinného domu vaši realitní kanceláři, máte nějaké reference?

Klienti by si vždy měli pečlivě RK prověřit, než ji svěří prodej nemovitosti a to nejlépe v místě jejich podnikání. Kvalitu služeb zjistíte např. tím, že navštívíte majitele nemovitosti, kterým tato RK nemovitost prodávala a jednoduše se jich zeptáte, jak byli se službou spokojeni popř. získat od nynějšího majitele kontakt na prodávajícího. Pro transparentnost našich služeb jsme založili na našich webových stránkách sekci PRODÁNO.

Prodáváme byt a neustále nacházíme ve schránce letáček "koupíme byt v této lokalitě". Kdo vhazuje tyto letáky do schránek?

Je to „nešvar“ jednotlivých makléřů velkých i malých společností zabývajících se zprostředkováním prodeje nemovitostí, kteří tak získávají zakázky. Podobné letáky jsou ve znění „vykoupíme vaši nemovitost za tržní cenu“ apod. Samozřejmě, že nemovitost nekoupí ani nevykoupí, ale mají příležitost vás naučenými frázemi přimět ke spolupráci a podepsání zprostředkovatelské smlouvy. Kvalitní a spolehlivá RK toto nemá za potřebí a klienti si k nim sami najdou cestu.

Prodáváme byt přes RK už více jak rok a stále se nedaří byt prodat. Máme vyměnit RK?

Doba za kterou se byt prodá, je závislá na situaci na trhu s nemovitostmi, na dobře zvolené prezentaci a hlavně na správném určení tržní hodnoty nemovitosti a tím i prodejní ceny. Někteří klienti se mylně domnívají, že tržní cenu zjistí tím, že na internetu vyhledají podobnou nemovitost a trvají na příliš vysoké prodejní ceně, která je u nemovitostí uvedena. Konečná dosažená kupní cena však bývá zpravidla jiná (nižší). Zástupce RK by vám měl tržní hodnotu sdělit a vysvětlit důvody. Bohužel neexistuje volně přístupná databáze prodaných nemovitostí, kde by si majitelé nemovitostí ověřili skutečnost, které nemovitosti a za jakou prodejní cenu se v jejich lokalitě v poslední době prodali. Nevíme, jestli pro vás RK se kterou spolupracujete, dělá maximum nebo je prodejní cena příliš vysoká a tak nedokážeme poradit, jestli máte RK vyměnit, ale po roce asi ano. 🙂

Jak zjistím, kolik bych získal finančních prostředků při prodeji rodinného domu zděděného po prarodičích.

Náš Realitní arbitr bezplatně určí tržní hodnotu vaši nemovitosti, aniž byste musel uzavírat jakoukoliv Zprostředkovatelskou či jinou smlouvu. Jedná se o odborné posouzení v dané lokalitě, dle zjištění potřebných informací v místě a situaci na trhu.

Jak dlouho trvá zápis do katastru nemovitostí od podání návrhu?

Katastrální pracoviště zapíše vznik, změnu nebo zánik vlastnického nebo jiného věcného práva vkladem do katastru nemovitostí až na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního pracoviště o povolení vkladu. O povolení vkladu musí katastrální pracoviště podle správního řádu rozhodnout do 30 dnů (výjimečně 60 dnů dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Jestliže jsou podmínky pro povolení vkladu splněny, katastrální úřad vklad povolí, nejdříve však po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání informace, že byla vyznačena v katastru nemovitostí plomba, což je novinkou od 1.1. 2014. Vklad na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu provede katastrální úřad bez zbytečného odkladu od povolení vkladu. Počítejte tedy s tím, že bude jakýkoliv vklad trvat cca 30 dnů. Vklad můžete sledovat také na stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ . Vyhledejte nemovitost a ve spodní části internetového výpisu bude po podání označena plomba na kterou můžete „kliknout“ a dozvíte se více o vkladovém řízení.

Jak probíhá prodej nemovitosti?

Ze všeho nejdříve vás navštíví makléř, odborně nemovitost posoudí a poradí vám jak nejefektivněji prodat vaši nemovitost. Pomůže vám zjistit všechny důležité informace z hlediska vlastnictví a faktorů ovlivňujících cenu nemovitosti. Upozorní vás především na případné nedostatky, které prodejní cenu mohou snižovat. Zjistí od vás požadavky na prodejní cenu a dohodnete prodejní cenu včetně provize za kterou se bude nemovitost nabízet.

Vysvětlí vám celý proces prodeje a navrhne optimální strategii prezentace a prodeje nemovitosti. Podá vám prvotní informace ohledně daní a dalších povinností, které z prodeje vyplynou. Udělá si fotografickou a další dokumentaci nemovitosti tak, aby ji mohl co nejlépe nabízet zájemcům. Uzavře s vámi smlouvu, kde vám zaručí kompletní servis a garantuje veškeré závazky realitní kanceláře.

Jak se nemovitost nabízí?

Nemovitost se nabízí přímým zájemcům z databáze vedené realitní kanceláří. Nacházejí se v ní prověření klienti s jasně stanovenou představou, jakou nemovitost hledají. Dále se nemovitost nabízí na internetových vyhledávačích, realitních serverech, realitních časopisech, na vývěskách, v bankovních domech a u větších akcí i na billboardech. Makléř, který je prodejem pověřen, vždy zájemcům nemovitost popíše, ukáže jim fotografie a podá další informace důležité k prodeji (typ vlastnictví, cenu, stav nemovitosti, občanská vybavenost atd.).

Je lepší nabízet svoji nemovitost ve větší nebo menší realitní kanceláři?

Nelze obecně říci, že by velká realitní kancelář byla lepší než malá, nebo naopak. Ta větší má lepší možnosti inzerce, může si dovolit dávat více peněz do propagace, může mít i obsáhlejší databázi poptávky, na druhé straně má v nabídce i více nemovitostí, kupující si pak vybere nějakou jinou, a nikoliv tu vaši. Její makléři jsou časově velmi vytížení, a nemohou se tedy jednotlivým nemovitostem tolik věnovat. Menší kanceláře mají výhodu individuálního přístupu ke každé nemovitosti a větší znalost lokality ve které působí. Doporučujeme vybrat si RK v okolí nabízené nemovitosti a po důkladném prověření jejich činnosti a spolehlivosti.

Kolik zaplatím realitní kanceláři, když chci prodat nebo pronajmout nemovitost?

Pokud nabízíte nemovitost určenou k bydlení, jako je dům, byt nebo pozemek, máte veškeré služby bezplatně. Pokud nabízíte komerční nemovitosti většího charakteru a rozsahu, záleží na dohodě s realitní kanceláří. Bezplatně znamená, že RK dohodne s prodávajícím požadovanou prodejní cenu a zprostředkovatel svoji provizi přidá do kupní ceny. Většinou se vyčíslí provize procenty.

Jak dlouho trvá prodej nemovitosti?

Záleží na ceně,lokalitě, typu a specifikách nemovitosti. U bytů je to obvykle do 4 měsíců, u rodinných domů do 5-ti měsíců, u pozemků a komerčních objektů od 3 do 12 měsíců. Je mnoho faktorů a okolností, které ovlivňují dobu prodeje, ale hlavním je vždy momentální situace na trhu s nemovitostmi a nepochybně dobrý výběr realitní kanceláře. Zájemci si nemovitost vyhledávají především podle lokality a CENY. Právě cena je rozhodující a doba prodeje na ceně závislá. Předražené nemovitosti jsou na dnešním trhu prakticky neprodejné. Tržní hodnotu vaší nemovitosti určí pouze odborník v oboru, na kterého byste se měli obrátit.

Jak probíhá prohlídka nemovitosti?

Termín prohlídky je stanoven vždy dopředu, v souladu s vašimi časovými možnostmi. Makléř dohodne termín prohlídky tak, aby vyhovoval jak vlastníkovi, tak zájemci o koupi. Během samotné prohlídky, která trvá obvykle  30 minut, makléř provede zájemce nemovitostí, podá zájemcům veškeré informace o ní a odpovídá na doplňující otázky. Poté si makléř se zájemci stanoví lhůtu na rozmyšlenou. Po uplynutí této lhůty vás informuje o výsledném rozhodnutí zájemců. Pokud bylo negativní, sdělí vám důvod, proč se zájemci nerozhodli pro koupi. V případě kladného stanoviska vyvolá jednání mezi stranou prodávající a kupující a vzájemně odsouhlasí podmínky prodeje. Po vzájemném souhlasu s podmínkami prodeje zajistí složení blokační zálohy (jistiny). Dále zajistí vypracování smluv od advokátů a notářů, předání nemovitosti, přepis energií a ve spolupráci se znalcem a daňovým poradcem zaručí vypracování znaleckého posudku a daňového přiznání.

Kdo připravuje kupní a jiné smlouvy?

Smlouvy připravují zkušení advokáti či notáři. Jsou připravovány nestranně, tzn. ani ve prospěch kupujícího ani prodávajícího. Za jejich vyváženost odpovídají advokáti nebo notáři. Je samozřejmostí, že každá ze stran si může přizvat ještě vlastního právního zástupce. Advokáti a notáři ručí za bezproblémový průběh celého řízení před katastrálním úřadem.

Jaká je obvyklá výše provize?

Při koupi bytů a domů zaplatí kupující odměnu, která se vypočte jako procento z kupní ceny nemovitosti. Běžná výše se pohybuje 5% – 3% + DPH.

Co všechno je obsaženo v provizi?

Kromě nalezení odpovídající nemovitosti jsou zde zahrnuty poplatky za vyhotovení a přípravu smluv (kompletní právní servis), úhrady za kolky a ověření. Dále zajištění veškerých podkladů z katastru nemovitostí, vkladu do katastru a pořízení nového výpisu , advokátní úschova kupní ceny a podklady nutné pro případné financování prostřednictvím hypotéky.

Jak můžu nemovitosti zaplatit?

Realitní kancelář vám bezplatně zajistí veškeré poradenství a financování nákupu nemovitosti pro hypoteční banky a stavební spořitelny. Dodá veškeré podklady ze strany majitelů a nemovitostí.

Kdo platí daň z převodu nemovitosti?

Daň z převodu nemovitostí (nyní Daň z nabytí nemovitosti) platí prodávající nebo kupující. Vždy je třeba se dopředu dohodnout a musí být napsáno v Kupní smlouvě.
Ideálně je poplatníkem prodávající (v kupní ceně je toto zohledněno) a za prodávajícího veškeré náležitosti vyřídí realitní kancelář (zprostředkovatel) a advokát (schovatel finančních prostředků) vyplatí daň příslušnému finančnímu úřadu….Takto ani jedna ze stran nemá žádné starosti s vyplňováním formuláře, podáním na FÚ aj.

Kdy je možné převést družstevní byt do osobního vlastnictví?

Musí být splacena anuita (úvěr na výstavbu družstevních bytů) a musí být tato možnost uvedena ve stanovách družstva.

Musí být smlouva o prodeji nemovitosti, která je ve společném jmění manželů, podepsána oběma manžely?

Prodej nemovitosti ve společném jmění manželů patří v zásadě mezi úkony, které přesahují obvyklou správu takového majetku a tudíž je k nim zapotřebí souhlasu obou manželů. Občanský zákoník přitom nevyžaduje, aby kupní smlouva přímo byla podepsána oběma manžely, nicméně oba manželé s jejím uzavřením musí souhlasit, jinak by smlouva byla neplatná. Pro předejití případným pochybnostem o existenci souhlasu obou manželů v budoucnu je tedy vhodnější, aby smlouvu podepsali oba, případně aby manžel, který nebude podepisovat smlouvu, písemně potvrdil svůj souhlas s jejím uzavřením.

Jakým způsobem lze ověřit, že existuje volný přístup ke kupované nemovitosti?

V případě koupě domu je třeba ověřit, zda předmětem koupě je i pozemek, na kterém dům stojí a pozemek okolo domu. Z geometrického plánu, který lze získat na katastru nemovitostí, je pak třeba zjistit, zda pozemek přiléhá k veřejné komunikaci, případně zda je zajištěn přístup přes jiný vedlejší pozemek prostřednictvím věcného břemene cesty.

Kdy jsem povinen nemovitost uvolnit?

Vždy po dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, většinou však max. do 30ti dnů po zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Doporučuji dohodnout vyhovující podmínky již před prodejem. Občas kupující trvá na rychlejším předání i sankcích ve smlouvě pro nedodržení termínu předání. Dejte se tedy pozor na to, aby byly podmínky pro Vás vůbec realizovatelné…

Co pro mě znamená exkluzivní (výhradní) zastoupení?

Je to dohoda mezi majitelem nemovitosti a realitní kanceláří, která bude zprostředkovávat prodej. Z dohody vyplývá, že realitní kancelář si může dovolit investovat více do prezentací nemovitosti v inzertních médiích a musí zájemci podávat nejpřesnější informace. Dále existuje možnost nabídnout tuto nemovitost i klientům dalších realitních kanceláří a to za stejných podmínek. Pro majitele to znamená, že bude jednat vždy s jedním odpovědným partnerem a nebude muset komunikovat a ztrácet čas s více zprostředkovateli. V neposlední řadě to znamená opravdu kompletní servis, více výhod a služeb pro prodávajícího. Ze zkušeností lze říci, že u výhradně prodávaných nemovitostí se dosahuje vyšší prodejní ceny a rychlejšího prodeje.

Jak rychle se musím rozhodnout ke koupi?

Záleží vždy jen na vás a vašem posouzení. Platí zásada, že se jedná s tím, kdo se první rozhodne.

775 567 725

Rád vám zodpovím jakýkoliv dotaz

nechte si poradit od profesionála

Spokojení zákazníci jsou nejlepší vizitkou.